Aflastning

 

 

Kommunen har pligt til at tilbyde aflastning i fornødent omfang for familier med børn og hjemmeboende voksne med et handicap.

Aflastning kan ske på flere måder:

 

De nævnte aflastningsformer kan kombineres og bevilges af kommunens handicapteam for børnenes vedkommende og af kommunens socialteam for de voksnes vedkommende.

 

Der findes forskellige regler for børn og voksne. Reglerne kan fx være begrænset antal døgn per år, placering af døgn på henholdsvis hverdage og weekender, begrænset antal døgn i sammenhæng (ved fx ferier) og for aflysning m.v.

 

Tal med sagsbehandleren om de nærmere detaljer, muligheder og rettigheder.

 

*Aflastningsinstitutionerne:

I 2007 indledtes et organisationsudviklingsprojekt, der i 2008 førte til et sæt overordnede rammer for botilbuddene i Ballerup Kommune og for aflastningsinstitutionen Torvevej. De overordnede rammer er delt i 3 afsnit: Mission - Vision – Værdier. Man kan læse om organisationsudviklingsprojektet her.

 

FHBK har i den forbindelse gennemført en række workshops på basis af materialet fra Organisationen. Det er mundet ud i en rapport, der kan læses her.

  

Senest opdateret: 9. februar 2010